Wellicht heeft u het op het nieuws gezien of gehoord, maar afgelopen woensdag op dondernacht is er een plofkraak gepleegd op de pinautomaat van de SNS bank. De pinautomaat is voorlopig dus buiten gebruik en naar verwachting zal dit ook wel een tijd duren. Hierdoor is ook Schoonenberg Hoorsupport tijdelijk gesloten.

De ‘openbare’ toiletten in Winkcentrum Kerkelanden worden zoals bekend geëxploiteerd door Siesta Coffeecorner. Nu Siesta conform richtlijnen van de overheid gedwongen gesloten is, zijn de toiletten eveneens gesloten. Verhuurder heeft onderzocht of het mogelijk is om de exploitatie van de toiletten tijdelijk op een andere wijze te verzorgen. Nader onderzoek wijst uit dat gebruik van openbare toiletten een verhoogd risico vormt op verspreiding van het Corona virus.
Er is derhalve besloten om uit veiligheidsoverwegingen en besmettingsrisico de toiletten vooralsnog gesloten te houden.
Aldus de verhuurder van het winkelcentrum.